THUỐC TRI KÉ CHẬU KÉN MÉP CHO GÀ

thuốc trị ké chậu, lậu đế, kén mép cho gà đá, gà chọi: trị đậu gà,lở mép khiến gà ăn khó khăn, bỏ ăn, sút ký, gà hay vảy mỏ.

THUỐC TRI KÉ CHẬU KÉN MÉP CHO GÀ

Showing all 4 results

Show:
Scroll To Top

My Shopping cart

Close

No products in the cart.

Shopping Now

Login & Signup